Algemene voorwaarden Dinerbon

Voor of tijdens het sluiten van de koop van de dinerbon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden.

Door de aanschaf van de dinerbon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd.

Restaurant de orchidee behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

De dinerbon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker de dinerbon overdraagt aan een derde, draagt de Gebruiker er zorg voor dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.

De dinerbon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld.

Het tegoed van dinerbon is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar, tenzij anders vermeld, vanaf de datum van aanschaf van de dinerbon.

Indien een Gebruiker minder besteedt dan het saldo van dinerbon, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het saldo op dinerbon.

Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere diner bonnen gelijktijdig in te wisselen.

Restaurant de orchidee behoudt zich het recht voor om het gebruik van de dinerbon uit te sluiten van gebruik in combinaties met kortingsacties.